©
 
joris august
VERDONKSCHOT
 

‘staat voor alles wat Nederland wil uitstralen’

 

1 . Eén van de mees† wezenlijke componenten van een natie is zijn eigen    grondgebied. En juist dat aspect hebben wij voor een groot deel zelf gecreëerd: het afgedwongen land. Dat maakt Nederland uniek.
Nederland kent 4000 polders. Door drooglegging, indijking en ontginning is land gewonnen op het water.

2. De koning staat symbool voor Nederland als natie.

3. Nederlanders zijn artistiek meesters in: eenvoud.
Dat, in tegenstelling tot simpelheid, een destillaat is uit veel.
voorbeelden: Mondriaan, Schoonhoven, Droog design, Dumas etc

 

   
   

 

 


 

 

   
 
   
   
 

Het 1e muntontwerp-voorzijde

Door het wegtrekken van het font naar beneden  (synoniem met het droogmalen van een polder, het ingeklonken laagland) komen in dikke tactiele banen (synoniem met de dijken)  hoog op:
- de beeltenis van de Koning, en face
- de lettering.

Alle banen zijn even hoog: de bovenkant van de munt is afgeplat (het vlakke land)

Wat je niet vaak tegenkomt in een ontwerp van een munt: er is hier geen verschil in vormentaal tussen het figuratieve en het tekstuele. Hier is een eenheid in letters en beeltenis:
de eenvoud, dat dezelfde soort van driedimensionale lijnen worden gebruikt voor zowel de figuratieve afbeelding als de tekst.

Ik heb gekozen voor de Koning waarmee je oogcontact hebt. Ik pak de kans voor een ontmoeting.
Hij kijkt je aan, geïnteresseerd, met een ontvankelijke open blik.

In het verte op het font, zien we subtiel verstild de loop van de Maas en de Rijn over het vlak meanderen (Nederland aanslibsel van deze rivieren).
Even valt soms een rivierlijn (liefst verdiept) samen met het haar van de Koning, om dan weer zijn eigen weg te zoeken.

In 1936 schreef Hendrik Marsman één van de meest bekende gedichten
in Nederland: Herinnering aan Holland.
In 2000 gekozen tot het gedicht van de eeuw.

In de rand zien we de  inscriptie (of een gedeelte hiervan):

Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan

 

 


 

Het muntontwerp-keerzijde

 

Bij een muntreliëf wordt zijn vorm het duidelijkst bij glij-licht.
De schaduw van de subtiele reliëfvorm wordt dan geaccentueerd en maakt daardoor het beeld het meest herkenbaar.

 

Juist de schaduw geeft diepte aan het beeld.
Waarom dan niet de schaduw en daarmee het licht de hoofdrol laten spelen?
Het specifieke Hollandse Licht, waar zoveel over geschreven is (van de Haagse School/Joseph Beuys/ tot Rembrandt expert: Ernst van de Wetering)

Ik heb hier nu enkel de schaduw van het wapen als driedimensionale lijn gebruikt, en omhoog gebracht in het font.

Het licht komt van links (de kijkinrichting van de koning wanneer hij en profiel wordt afgebeeld).

De muntzijde is uit 3 banen opgetrokken (deze banen vinden we ook terug in de Nederlandse vlag).

Links en rechts: het tekstgedeelte (uitgeklapt als in een triptiek).

Bij de linker tekstschijf komt het font subtiel op van onder naar boven
Bij de rechter tekstschuif komt het font subtiel op van boven naar onder.
(deze tegenbeweging vinden we ook in het 2e ontwerp kopzijde.

 

 

 

De keuze van het letter/cijfer type:

Ik heb gekozen voor:

de Neuzeit S kräftig Fotoheadl     N-301

 

verantwoording:

no-nonsense
helder
plakt niet aan elkaar
mooie wisselwerking van rond en strak
ademt
iedere letter/cijfer heeft een aanwezigheid
niet-modieus