©
joris august
VERDONKSCHOT
 

 Lesbrief 19

 


over MONUMENTALITEIT


Monument:
Monumentaal:

 


term ter aanduiding van een bouwsel of beeld dat dient om een
persoon of feit te gedenken, alsmede van overblijfselen uit vroeger cultuurhistorische perioden welke van algemeen belang zijn wegens
hun schoonheid, wetenschappelijke betekenis of volkskundige waarde.

van de aard/of het uiterlijk hebbend van een monument; veelal (maar
niet noodzakelijk) in de zin van weids, groots, indrukwekkend.

 
(een benadering van) monumentaliteit: --- altijd een groot gebaar (een duidelijke, overzichtelijke stapeling
     van volumes)

--- alles is ondergeschikt aan het geheel (geen details)
--- nuances/gevoeligheid aangeven in hun grootsheid

--- een samenbindend idee

--- de volumes samenballen (geen optelsom van onderdelen)

--- het gaat om datgene buiten de voorstelling (buiten het anekdotische)
 

 

 

 

Voorwaarde voor het maken van monumentale beelden: een groot VORMBEWUSTZIJN

De vereenvoudiging van de vorm tot de bepalende eigenschappen, geeft een werk iets monumentaals.
De natuur bereikt die vereenvoudiging zonder hulp (kiezelstenen, botten, schelpen)

Gevoel voor monumentaliteit: details geen gewicht geven. De grote parijen altijd in een goede
onderlinge verhouding houden (de maatvoering).

Als een werk monumentaal is, kun je het bijna oneindig blijven vergroten en het blijft goed,
het blijft kloppen.

Elk beeld moet overigens zijn eigen correcte afmetingen hebben (ook de keuze van de grootte van het beeld wordt dus ook een unieke eigenschap van het beeld zelf)


Michelangelo verloor nooit tijdens het uitwerken van de details het complete, grote, algemene
ontwerp waar hij aan werkte uit het oog.
De bewering dat eenvoud op zich monumentaliteit geeft, is dus niet helemaal waar. Alleen eenvoud,
het weglaten van dingen, levert geen monumentaliteit op; het geeft soms alleen leegte.

De ware eenvoud wordt niet omwille van de eenvoud zelf nagestreefd.
De ware eenvoud ontstaat door alleen DE HOOFDZAKEN te bewaren.